Babesleak

Zuzendaritza

URBANBAT logoa

Babesleak

Eusko Jaularitzako logoa BBK Fundazioko logoa logo de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Bilboko Udaleko logoa Bizkaiko Foru Aldundiko logoa Bilbao

Laguntzaileak

CIVERSITYko logoa Arquitecturas colectivas-eko logoa MEM-eko logoa Open Espazio-ko logoa Intitut Français-eko logoa Bilborockeko logoa in2destination-en logoa Zazpi Kaletako logoa Oro logoa

KOmunikabideak

Noiz-eko logoa Stepien eta Barno-ren logoa Yorokobu logoa